top of page

Sisäisen turvan opiskelua

Yrittäjyys on itselleni elämänkoulu, jossa opiskelen vaikka mitä, mutta etenkin Sisäistä Turvaa. Käyn tätä kurssia aina uudelleen ja uudelleen. En ole mitenkään syntynyt yrittäjänä, mutta olen valinnut yrittäjyyden polun, koska se tarkoittaa minulle sitä, että astun pois piilosta ja jaan omaa osaamistani. Se edellyttää oman totuuden ilmaisua  ja näkyväksi tulemista - mikä sitten herättääkin turvattomuutta ja turvan kaipuuta. Tämä siksi, että olen elämässäni oppinut kuten suurin osa meistä, että on turvallisinta pysyä näkymättömänä, sopeutua ja olla erottumatta joukosta, olla valitsematta ihan sitä mitä itse oikeasti haluaa. Piiloutuminen ei kuitenkaan oikeasti ole mikään turva vaan illuusio ja turva puolestaan on jotakin jota kasvatetaan sisältä käsin - ja siksi sisäisen turvan oppiaine on niin olennainen. Ja sama oppiaine on peruskurssi myös ihmissuhteiden koulussa tärkeä ja varmasti lähes kaikissa elämän koulun aiheissa, joten nyt siis asiaan!  🙂


Miksi oppia sisäistä turvaa?


Palkitsevaa sisäisen turvan opiskelussa on se, että turva mahdollistaa sen, että voi rauhassa ottaa itselleen tilaa tulla näkyväksi, luoda asioita. Turvan tunteesta käsin voi tehdä asioita vaivattomammin, luoda oman näköistä elämää, eikä energia mene niin paljon hukkaan. Sen sijaan, kun teemme asioita turvattomuudesta käsin, toimintaan menee helposti valtavasti energiaa, koska olemme vaikka huolissamme toisten reaktioista tekemiseen tai tunnemme riittämättömyyttä tai arvottomuutta asiaa tehdessä. 


Mitkä ovat ensimmäiset askeleet?

 1. Tiedostuminen

Voimme tiedostua, mistä olotilasta lähdemme ja ymmärtää miten se vaikuttaa. Kun lähden turvattomuuden tilasta, se kasvaa. Ja vastaavasti kun lähden turvan tunteesta,  turva ja vakaus kasvaa. Se, mitä värähtelemme on heijastuu meille takaisin. Näin ollen omaan olotilaan vaikuttaminen on siis ykkösjuttu ja sisäinen turva on jotakin, jota voi oppia! Tai uudelleen oppia, koska oikeastaan olemme vaan poisoppineet turvasta.


2.  Sisäinen turvan vahvistaminen käytännössä

Tästä kaikesta yllä olevasta puhutaan paljon, mutta mitä tämä tarkoitta käytännössä. Esimerkiksi miten tuoda itsensä riittämättömyydestä turvaan ja rauhaan? 


Todellisuudessa olemme aina osa rauhaa, rakkautta, silloinkin kun on turvattomuuden, riittämättömyyden tiloissa. Meissä on aina yhteys, vaikka sitä ei tunne. Eli jos muistuttaa itsestä “olen turvassa” “olen osa runsautta” se ei ole vale, vaikka siltä ensin tuntuisi.


Itsen muistuttaminen turvasta,  voi siis olla yksi keino, mutta se ei välttämättä aina riitä.  Siksi meditaatio, ja energian vapauttaminen ovat tärkeitä välineitä. Niillä voi päästä pois  mielen tarinoista ja reagoinnista eri tunteisiin ja palata takaisin hiljaisuuteen ja yhteyteen syvimmän sisimmän kanssa, siihen osaan, jossa voi tuntea olevansa yhtä koko universumin viisauden kanssa. Qigong-liikkeet ovat tässä erityinen apu, sillä niissä vaikutetaan moneen tasoon samaan aikaan;  ne tuovat kehon rauhaan, vapauttavat tunne-energioita, rauhoittavat mieltä ja aktivoivat virtaavaa energiaa ja  yhteyttä sisäiseen viisauteen. Voimme kokemuksen tasolla  tuntea olemme turvassa ja yhteydessä koko ympäröivään runsauteen. Ja tästä olotilast käsin on  luonnollista, että tekeminen, johon suuntaamme voi tuntua vaivattomalta ja innostavalta. 


Turvan tunne ei kuitenkaan jää kerrasta päälle, vaan on jotakin jota luodaan pikku hiljaa. Toistuva harjoitus tuo takaisin sisäiseen turvaan ja pikkuhiljaa aina palaten siihen tilaan, voi vakauttaa tätä olotilaa pysyvämmäksi.Mitä enemmän sisäistä muutosta teemme, sitä enemmän luomme myös aivan uudenlaisia asioita ulkoiseen todellisuuteemme. Siksi aiheen opiskelu on niin palkitsevaa ja kannattavaa. Ja kuten sanottu aihetta voi opiskella qigong -tunneilla ja sitten taas kaikkialla elämän kouluissa ihmissuhteissa, yrittäjänä, työpaikalla, oman terveyden kanssa jne. 


Jos tällaiset aiheet puhtuttevat, niin tervetuloa ensi kesänä retriittiin Italissa! Katso tarkemmat tiedot linkistä!


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page